Սովորողի ամփոփիչ հաշվետվություն. Միջին դպրոց

1.Տեղադրիր քո ուսումնական բլոգի բնագիտության բաժնի հղումը։ Բնագիտություն

2.Երրորդ ուսումնական շրջանում մեր քննարկած ուսումնական նյութերից, որն էր ավելի հետաքրքիր, որն էր ավելի դժվար, որը`հեշտ։ Ի՞նչ թեմաներ կուզենայիր լիներ, որ չկա։ Տեղադրիր այն ուսումնական նյութերի հղումները, որոնց առաջադրանքները կատարել ես։ Ըստ ինձ այնտեղ ոչմի հեշտ բան չկար  և բոլորնել հետաքրքիր նյութեր էին։

3.Առանձնացրու այն նախագծերը, որին մասնակցել ես: Ո՞րն էր ավելի հաջողված քեզ համար, ինչու՞։Ես չեմ մասնակցել նախագիծների։

4. Ստացած գիտելիքներդ կկարողանա՞ս օգտագործել քո առօրյայում, կենցաղում, շրջապատում, այգում։ Բեր օրինակներ։Այո ես կկարողանայի օգտագործել դա առօրյայում:

5. Քանի բնագիտական ֆլեշմոբի ես մասնակցել։ Բոլորը։

6. Ներկայացրու հետաքրքիր բնագիտական փորձ, կարող ես նկարահանել, տեղադրել բլոգում։Իմ մոտ չկա տեսանյութ բայց կարող եմ գրել։ Ես փորձ եմ արել բամբակե գնդիկի հետ ես կրակ և սպիրտ վրեն լցրեցի և սկսեցի խաղալ այդ կրակե գնդիկով։

7. 1-10 նիշով գնահատիր քո երրորդ ուսումնական շրջանը։ Ես ինձ կգնահատեմ 8

Итоговая работа

Прочитайте текс ( в нем пронумерованы предложения) и выполните задания после

.(1)Сколько превосходных слов существует в русском языке для называния природных явлений!

(2)Зарница – долгий отблеск далёких молний. (3)Чаще всего зарницы разгораются в июне. (4)Существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб», — и от этого он растет быстрее.

(5)В одном поэтическом ряду с зарницей стоит слово «заря». (6)Это слово не произносится громко. (7)Оно возникает из тишины ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева.

(8)Вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как янтарь. (9)Восходит солнце.

(10)Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (11)Множество красок расстилается по небу – от червонного золота до бирюзы. (12)Загораются первые звезды, а заря еще долго остывает над далями и туманами.

В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль текста?

Основная мысль текста наиболее полно раскрывается в 4-м предложении: “Существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб», — и от этого он растет быстрее.”

Какое из заглавий лучше отражает тему текста?

1)Превосходные слова русского языка. 3)Зарница

2)Природные явления. 4)Заря и зарница

Выпишите из предложений 8-10 слова-антонимы.

Слова-антонимы из предложений 8-10: “восходит” – “загораются”

Найдите среди предложений 8-11 предложение с однородными членами. Напишите его номер.

 

Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки.
К вечеру пошёл снег. Мягкие снежинки закружились воздухе. В один миг ступеньки лесной сторожки сделались белыми. Снег ночью перестал. Я шёл по тропинке к лесу и оглядывался по сторонам. По лёгкой порошке к еле тянется след белки. А вот на лесной полянке виднеются следы рябчика. Из еловой чащи послышался стук дятла. В густом еловнике пищали хлопьятливые синицы. Деревья украсились кружевными хлопьями. Старые пни помолодели, надев на головы снежные шапки. Люди развеселились. Малыши играли в снежки, катались на лыжах.

Поставьте подходящее по смыслу местоимение.

Встречался (с кем?) Встречался с ним

подошел  (к кому?) подошел к ней

спросил  (у кого?) спросил у него

надеюсь (на кого?) надеюсь на нее.

Запишите числа словами.
18; 21; 15; 19; 70; 30; 500; 16; 60; 75; 12; 25; 900;

восемнадцать; двадцать один; пятнадцать; девятнадцать; семьдесят; тридцать; пятьсот; шестнадцать; шестьдесят; семьдесят пять; двенадцать; двадцать пять; девятьсот.

Մայրենի

81. Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր նախադասության համապատասխան տեղերում։

 1. Ընթացող գնացքի լուսամուտից երևացին մոտակա բնակավայրերի լույսերը, որոնք մի պահ առկայծեցին թանձրացող խավարում, ապա անհետացան։ (երևալ, անհետանալ, առկայծել)
 2. Հանգստյան տան բակում մարդիկ զբոսնում էին, երեխաները ճոճանակների վրա նստած օրորվում էին, իսկ մեղմ քամին բերեց մոտակա սարերի զովությունը։ (օրորել, զբոնել, բերել)
 3. Վարպետը վերցրեց հաստոցը, անջատեց նոր պատրաստած դետալը և համեմատեց գծագրի հետ՝ երբեմն ինչ-որ չափումներ անելով։ (վերցնել, անջատել, համեմատել)
 4. Դաշնակահարի մատները սահեցին ստեղների վրայով, և դահլիճը ողողեց հոգեպարար մի երաժշտությամբ, որն ալեկոծրեց ունկնդիրների հոգիները։ (ալեկոծել, ողողել, սահել)
 5. Ճամփեզրի խոտերի միջից հանկարծ մի աղվես հայտնվեց, որն անցավ ճանապարհի մյուս կողմն ու անհետացավ թփուտներում։ (անցնել, անհետանալ, հայտնվել)

82. Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հականշային 10 զույգ։
Փութաջան, ամպոտ, դալար, ծույլ, ուսյալ, երկչոտ, հինավուրց, գագաթ,
օրինական, անջրդի, ապօրինի, ինքնահավան, նոսր, ողորկ, հեռավոր,
արատավոր, խորդուբորդ, ջրարբի, համարձակ, ջինջ, տգետ, հմուտ, ստորոտ, թանձր, անբասիր։
Փութաջան-ծույլ
ամպոտ-ջինջ
ուսյալ-տգետ
երկչոտ-համարձակ
գագաթ-ստորոտ
օրինական-ապօրինի
անջրդի-ջրարբի
ինքնահավան
նոսր-թանձր
ողորկ-խորդուբորդ
արատավոր-անբասիր

Պատմություն գործնական աշղատանք

 • Արդյո՞ք Վանի թագավորությունն անկում է ապրել, թե ուղղակի իշխանությունը փոխանցվել է Երվանդունիներին: Թե՞ գործ ունենք նույն պետության ու արքայատոհմի հետ, ուղղակի տարբեր ազգերի աղբյուրներում տարբեր անուններով են հիշատակվում:
  Այո, Վանի թագավորությունը անկում է ապրել։
 • Հայաստանը հպատակ էր Աքեմենյան պետությանը թե ոչ: Հիմնավորեք պատասխանը:
  Ոչ, Հայաստանը հպատակ չէր Աքեմենյան տերությանը։
 • Ըստ Ձեզ ո՞ր ժամանակահատվածում սկսվեց Արտաշեսյանների անկումը: Ինչպե՞ս կկասեցնեիք, եթե դուք կառավարեիք երկիրը:
  Ըստ ինձ Արտաշեսյանների անկումը սկսեց, երբ Արտավազդ 2-ը մահացավ։ Էրատոնել չհամաձայնվեց դառնալ թագուհի։

Մաթեմատիկա

114.1500:60=25
115.2400:30=80
116.25+5=30
117.28+7=35
118. 32+12.8=42.8
119. 48+28,8= 76,8
120. 64+48=112
121. 36-9=27
122. 40-8=32
123. 24-9,6=14,4
124. 12-3,6=8,4
125. 46-23=23
126.20*100/25=80
20=80%
100%-80%=20%
127(10-8)*100/10=20
128.(32-28)*100/32=12,5
129.(45-30)*100/45=33,1/3%
130.(60-45)*100/60=25%
131․45*100/30=150
50%
132․(24-18)*100/18=33,1/3%
133․(40-32)*100/32=25
134․(50-40)*100/40=25
135․(90-75)*100/75=12
136․16*3/4=12
137․20*3/5=12
138․30*7/10=21
139․45*4/15=12
140․60*2/3=40
141.x*2/5=24
2x/5=24
2x=24*5=120
x=120:2=60
142․x*4/5=32
4x/5=32
4x=32*5=160
x=160:4=40

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, Միջին դպրոց, 6.5 դասարան

Զանցել գործիքագոտուն